Programy i akcje

 Realizujemy programy, współpracujemy, korzystamy i pomagamy

Program eTwinning – europejska społeczność szkolna
eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy, współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli ze 160 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 50 tysiącach różnorodnych projektów rocznie. Nasi uczniowie również uczestniczą w programie eTwinning.
2015/2016
Animal is my friend
2016/2017
European Children
School gardening
The Magical Tree
Hand in hand for a green world. Would you plant a tree for me?

Co roku, od października, zbieramy makulaturę czyli stare książki, gazety, ulotki, zeszyty. Zebraną makulaturę sprzedajemy. Na koniec roku klasy, które przyniosły najwięcej makulatury są nagradzane. Oddzielnie rozliczane są klasy I-III i IV-IIIG. Przewidziana jest również nagroda dla ucznia, który przyniesie najwięcej makulatury w ciągu całego roku. Pieniądze pozyskane ze zbiórki makulatury przeznaczane są na różne cele dobroczynne oraz na zakup pomocy dydaktycznych. Zbiórkę makulatury koordynują pani Beata Namysłowska i pani Maria Proch
Tegoroczna zbiórka makulatury odbędzie się na podobnych zasadach jak w ubiegłych latach. Zaczynamy od października. Zbieramy stare książki, gazety, ulotki, zeszyty. Nie przynosimy kartonów. Prosimy pamiętać, aby przynosić makulaturę powiązaną, odpowiednio zabezpieczoną. Makulatura będzie przyjmowana w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w wyznaczonych godzinach. W miesiącu listopadzie i kwietniu odbędzie się 3 dniowa akcja. Prosimy o przestrzeganie terminu przyjmowania makulatury. Miejsce zbiórki – pomieszczenie obok szatni.  W tym roku przystąpiliśmy do konkursu organizowanego przez Prezydenta Miasta Torunia „Zbieramy makulaturę”. Oprócz zasad obowiązujących dotychczas dodatkowo spróbujemy zawalczyć o nagrodę. Regulamin konkursu Beata Namysłowska, Maria Proch
Pierwsza  zbiórka  już 1 października 2018r.
Godziny przyjmowania makulatury:
7:45-8:00, 14:00-15:00
Podobnie jak w latach ubiegłych zbieramy również zużyte baterie. Pojemniki znajdują się w sali 27 na pierwszym piętrze. Beata Namysłowska

Od 2004 roku bierzemy aktywny udział w Święcie Drzewa (czytaj więcej) organizowanym pod patronatem Klubu Gaja. Są spotkania z panem leśniczym, wykonujemy książki, plakaty, zielniki i inne prace plastyczne, wszystko o drzewach. Składamy ekologiczne przyrzeczenia, sadzimy też krzewy i drzewa, odwiedzamy Szkółkę leśną Nadleśnictwa Dobrzejewice, gdzie bawimy się w leśnych detektywów. Drzewa posadziliśmy również wspólnie z naszymi partnerami z programu Sokrates Comenius, czyli w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech, Grecji, Turcji i Austrii. Co roku, z okazji Święta Drzewa, dzięki wsparciu WFOŚiGW odbywają się dla uczniów atrakcyjne konkursy. I te nasze działania zostały zauważone i nagrodzone przez Klub Gaja. Nasza Szkoła, już trzykrotnie, została wyróżniona wśród innych szkół i instytucji z całej Polski biorących udział w programie nagrodą Czarodziejskiego Drzewa. Koordynatorem programu jest pani Jolanta Drzycimska - Kola

 W Szkole Podstawowej nr2 w Toruniu prężnie działa Liga Ochrony Przyrody. Wielu uczniów z klas IV- VI zostało członkami LOP i posiada legitymacje członkowskie. Nasza współpraca z LOP polega m.in. na udziałach w konkursach oraz akcjach organizowanych przez LOP, w zamian otrzymujemy niezbędne pomoce dydaktyczne bardzo przydatne na lekcjach przyrody jak i zajęciach pozalekcyjnych. Nasi uczniowie wielokrotnie zajmują czołowe miejsca w konkursach. Nasze koło zdobyło III miejsce w wojewódzkim konkursie „Najlepiej działające szkolne koło LOP”. Opiekunem SK LOP jest pani Beata Namysłowska


Akcja „NAKRĘTKA NA RATUNEK...” Zbieramy nakrętki po napojach, sokach, wodzie, mleku, majonezie i ketchupie, kawie, środkach chemicznych, kosmetykach, pokrywki po lodach i margarynie. Rok rocznie wspólnie zbieramy blisko TONĘ nakrętek! W tym roku szkolnym nie przestajemy zbierać plastikowych nakrętek! Dochód z nakrętek przeznaczony zostanie na dofinansowanie obiadów i pomoc doraźną dla uczniów naszej szkoły. Akcję koordynuje Samorząd Uczniowski. Paczkę z nakrętkami należy podpisać imieniem i nazwiskiem. Nakrętek nie liczymy.

   Celem programu „Mleko w szkole” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. W ramach programu uczniowie regularnie otrzymują w szkole kartonik mleka. Program ten jest realizowany przy wsparciu Agencji Rynku Rolnego. Informacje na temat programu można uzyskać na stronie http://www.arr.gov.pl

 Komisja Europejska w 2009 r. powołała do życia program „Owoce w szkole” jako odpowiedź na obserwowany od kilku lat stały spadek spożycia owoców i warzyw w Unii Europejskiej. Program „Owoce w szkole” ma za zadanie przyczynić się do zmiany nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie. Program ten jest realizowany dla uczniów klas 1 – 3 przy wsparciu Agencji Rynku Rolnego. Uczniowie otrzymują w szkole różnorodne, świeże warzywa i owoce. Informacje o programie można uzyskać na stronie http://www.arr.gov.pl


Uczniowski Klub Sportowo-Integracyjny Bohun Toruń powstał w 2003 roku. Po kilkuletniej przerwie działalność Klubu została reaktywowana w grudniu 2013 roku. Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Toruniu. Współpraca SP nr 2 z szermierką sięga początku lat 80-tych XX wieku. UKS-I Bohun jest klubem szermierczym zajmującym się szkoleniem zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych. Karierę sportową w tym Klubie rozpoczynał m. in. Szymon Kozłowski – złoty medalista Mistrzostw Europy. Więcej informacji o klubie można uzyskać na stronie http://uksi-bohun.pl/
 
 

W roku szkolnym 2016/2017 klasy młodsze przystąpiły do autorskiego programu edukacyjnego Fundacji Marwit „Smak zdrowia”. Działania Fundacji obejmują edukację w zakresie zdrowego odżywiania się oraz propagowanie aktywności fizycznej. Uczniowie wezmą udział w zajęciach, które połączą naukę z zabawą i pysznymi smakami, ukrytymi w zdrowych owocach i warzywach, poznają alternatywę dla niezdrowych fastfodów. Koordynatorami programu w naszej szkole są Renata Nogajska i Beata Markowska, które przeszły szkolenie „Nauczyciel zdrowo myślący, dobrze uczący”, które odbyło się w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży. Więcej informacji o programie można uzyskać na stronie http://fundacjamarwit.pl/


Uczniowie klasy 2 d przystąpili w roku szkolnym 2015/2016 do realizacji programu „Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki" przy wsparciu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundacji PZU. Celem projektu jest poszerzanie wiedzy w zakresie edukacji finansowej, nabywanie doświadczenia dotyczącego samodzielnego podejmowania decyzji związanej z gospodarowaniem własnymi oszczędnościami oraz kształtowanie m.in. takich nawyków jak: dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych w różnych sytuacjach życia codziennego, poszanowanie własności oraz rozumienie sytuacji finansowej rodziny. Więcej...

   W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła przystąpiła do pilotażowego projektu „Etyka nie tylko dla smyka”. W projekcie biorą udział uczniowie klas I – III i ich nauczyciele. Celem projektu jest nauczenie dziecka, czym jest szacunek, tolerancja, dobroć, życzliwość, honor, piękno, współpraca, szczodrość, odpowiedzialność, wytrwałość. W projekcie, przed którym stanęły dzieci i nauczyciele ważny jest także udział rodziców. Zachęcamy do odwiedzania naszej zakładki, gdzie będziemy dokumentować zajęcia i osiągnięcia uczniów. Pilotażowy program „Etyka nie tylko dla smyka” powstał we współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W naszym regionie koordynuje go Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli. Koordynatorkami tego programu są Marzenna Wierzbicka i Wiesława Kubon, a szkolnym koordynatorem programu jest pani Violetta Hoffmann - Truszczyńska. Program zakończył się.

Przy naszej szkole działa 88 Toruńska Drużyna Harcerek „Enigma”, która zrzesza w swoich kręgach zainteresowane uczennice z klas III – VI. Harcerską przygodę w tej szkole podjęło dotychczas około 25 dziewczynek, które zebrały już z drużyną spory bagaż doświadczeń. Do tej liczby należy dodać 7 gimnazjalistek z innej części Torunia, które wchodząc w skład kadry, wnoszą do drużyny swoją energię i pomysły, niezwykle mocno pomagając drużynowej. Nasza drużyna współpracuje z innymi drużynami, tworząc około 100-osobowy szczep. Razem jeżdżą na weekendowe biwaki i letnie obozy.
 

Program edukacji i promocji zdrowia jest realizowany w SP2 w Toruniu od września 2014 roku. Realizacja programu finansowana jest ze środków budżetu Urzędu Miasta Torunia. Celem programu jest wdrażanie zasad prawidłowego żywienia, w tym zapobieganie  rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innych chorób przewlekłych poprzez edukację dzieci w zakresie prozdrowotnej zmiany żywienia i zwiększenia poziomu aktywności fizycznej, zwiększenie wiedzy i świadomości na temat skutków używania alkoholu, papierosów i narkotyków, poszerzenie wiedzy uczniów na temat przyczyn zakażeń wirusem HIV.

Od roku szkolnego 2013/2014 nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskim programie Akademia Przyszłości. Jest to całoroczny program indywidualnych spotkań edukacyjnych dla dzieci. Wolontariusze pomagają 20 uczniom w nauce i inspirują ich do rozwoju, pomagają dzieciom w odkrywaniu swoich mocnych stron i pokonaniu trudności. Zajęcia odbywają się w szkole i są bezpłatne. Koordynatorem programu w naszej szkole jest pani Mirosława Czerepowicz. Inaugiracja Akademii Przyszłości w roku szkolnym 2014/2015

 
Program Edukacji Europejskiej „Symbole Unii Europejskiej w oczach dziecka” to program autorski Balbiny Kozakiewicz i Magdaleny Nowakowskiej – Skoczylas. Prowadzony jest od 2003 roku z dziećmi oddziałów przedszkolnych naszej szkoły. Autorki wybrały 9 państw Unii Europejskiej i odbywają z dziećmi wirtualną podróż, co miesiąc do innego państwa. Uczniowie poznają sławnych ludzi, zabytki, zwyczaje i obrzędy, muzykę i tańce, stroje narodowe, ulubione potrawy oraz przyrodę każdego z krajów.
 

Dzięki Grupie Ratownictwa PCK Toruń w naszej szkole dnia 19 listopada 2013 po raz pierwszy odbyły się zajęcia dla klas trzecich, podczas których dzieci miały możliwość zapoznać się z materiałami opatrunkowymi, wyposażeniem apteczek różnych rozmiarów. Najważniejsze jednak było poznanie przez dzieci zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, przypomnienie numerów alarmowych wraz z właściwym powiadamianiem służ ratunkowych oraz nauczenie dzieci prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej (RKO). Informacje o działalności Grupy Ratownictwa PCK Toruń można uzyskać na stronie WWW.grpcktorun.pl

 
Ogólnopolski Program Edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych "Moje miasto bez elektrośmieci" jest realizowany w naszej szkole we wszystkich klasach trzecich. Koordynatorem programu i opiekunem jest ElektroEko SA Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Więcej o programie można znaleźć na stronie organizatora www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl
 
Nasza szkoła podjęła współpracę z Fundacją Emic i przystąpiła do udziału w projekcie "Masz prawo wiedzieć" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Uczniowie i nauczycielki z naszej szkoły będą brali udział w warsztatach i seminariach realizując porozumienie o współpracy w ramach programu "Przyjazna Szkoła". pedagog szkolny, Joanna Mikołajczak
Szczegóły programu w prezentacji