Historia

 


Historia Szkoły Podstawowej Nr 2

 

Otwarcie szkoły na Jakubskim Przedmieściu w lutym 1945 roku.

 

Powszechna Szkoła nr 2, żeńska, przy ul. Lubickiej 34

 

Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Pająkowskiego

 

  Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Targowej