Patron

Adam Mickiewicz - Patron naszej szkoły

 

adam.jpg    Adam Bernard Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 r. w Zaosiu koło Nowogródka, na Litwie. Pochodził z rodziny drobnoszlacheckiej. Ojciec, Mikołaj, był adwokatem przy sądach nowogródzkich. Matka, Barbara, zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci. W latach 1805-1815 uczęszczał do szkoły powiatowej w Nowogródku, następnie zaś rozpoczął studia na Wydziale Literatury Uniwersytetu Wileńskiego.
     Po ich ukończeniu pracował jako nauczyciel w szkole w Kownie, gdzie uczył historii, literatury i prawa. Później został profesorem na uniwersytetach w Szwajcarii i we Francji. Ożenił się z Celiną Szymanowską, z którą miał 6 dzieci: 2 córki i 4 synów. Mickiewicz wiele podróżował po świecie. Był w Rosji, Niemczech, Francji, Włoszech, Szwajcarii, Turcji.
     Zmarł 26 listopada 1855 r. w Konstantynopolu w Turcji. W 1890 r. sprowadzono jego prochy do Krakowa, gdzie spoczęły w sarkofagu na Wawelu.
     Adam Mickiewicz to najwybitniejszy poeta i pisarz polski. Najsłynniejszym jego dziełem jest "Pan Tadeusz" - epopeja narodowa. Utwór ten opisuje życie i obyczaje Polaków na tle ważnych wydarzeń historycznych. Napisał też wiele bajek, m.in.: "Przyjaciele", "Pies i wilk", "Lis i kozieł", "Zając i żaba", jak również ballad, np.: "Pani Twardowska", "Powrót taty". Jest autorem wielu pięknych utworów, dlatego jest znanym i sławnym Polakiem również za granicą.
     Nasza szkoła jest bardzo dumna, że ma za swego patrona tego wybitnego poetę. Każdego roku, w rocznicę urodzin Mickiewicza obchodzone jest Święto Patrona, w czasie którego odbywa się wiele konkursów związanych z osobą Mickiewicza:

     * Międzyszkolny Konkurs Interpretacji Utworów
     * recytatorskie
     * z wiedzy na temat życia i twórczości
     * plastyczne