O szkole

 

Wśród toruńskich szkół podstawowych godne miejsce zajmuje

Szkoła Podstawowa nr 2.

 Zapewniamy uczniom bezpieczeństwo i komfort nauki w pięknym, przestronnym budynku.

 

 Dysponujemy:

 • pełnowymiarową halą (z widownią)
 • gabinetem medycznym i stomatologicznym
 • salą do gimnastyki korekcyjnej
 • boiskiem sportowym 
 • zespołem pracowni przedmiotowych
 • radiowęzłem
 • biblioteką i czytelnią (wyposażoną w komputery i dostęp do internetu) 
 • świetlicą i stołówką 
 • gabinetem logopedycznym i terapeutycznym
 • gabinetem pedagoga

Nasze atuty

 • Oddzielenie klas młodszych od pozostałych w celu poprawienia bezpieczeństwa dzieci, większej integracji między uczniami,
 • Doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli, która ułatwi Państwa dziecku start szkolny i przygotuje do dalszej nauki,
 • Nauka języka angielskiego od klasy I
 • Biblioteka szkolna z bogatym księgozbiorem tradycyjnym i multimedialnym, dostępem do Internetu
 • UKS o specjalności szermierka
 • Opieka w świetlicy w godzinach 7 - 16:30
 • Niedrogie i smaczne obiady
 • Możliwość nauki pływania (opłata tylko za dojazd autokarem)
 • Realizujemy program „Szkoła z charakterem” obejmujący zajęcia z zakresu: inteligencji emocjonalnej, poczucia wartości, spotkania z cyklu: „Znani i lubiani czytają dzieciom"
 • Organizacja przerw śniadaniowych z gorącą herbatą w stołówce
 • Liczne konkursy przedmiotowe, sportowe, wycieczki
 • Podejmujemy działania niwelujące agresję wśród dzieci
 • Dbamy o miłą atmosferę w szkole
 • Zapewniamy pełną informację o uczniu w ramach konsultacji indywidualnych
 • Pracownia komputerowa dla uczniów od kl. I
 • Nieodpłatne oddziały klasy „0"

Szkoła bez barier

Budynek szkolny przystosowany jest do nauki dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności w klasach integracyjnych: winda, poręcze, dostosowane toalety. Prowadzone są klasy integracyjne dla dzieci z dysfunkcjami narządów ruchu, z zaburzeniami zachowania, z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz ze sprzężeniami w/w niepełnosprawności. W każdej klasie integracyjnej uczy dwóch nauczycieli: nauczyciel wychowawca i nauczyciel wspomagający integrację. Klasa integracyjna liczy mniejszą ilość dzieci niż klasa masowa. Program nauczania dostosowujemy do możliwości dzieci. Współpracujemy z innymi klasami, szkołami i instytucjami zajmującymi się dziećmi niepełnosprawnymi. Dzieci niepełnosprawne biorą pełen udział w uroczystościach i imprezach szkolnych.