Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Toruniu

 Rok Szkolny 2019/2020

 
Prezydium Rady Rodziców:
Przewodnicząca – Alina Ścisła-Rafińska
Wiceprzewodnicząca – Patrycja Mucha
Sekretarz – Magdalena Kamińska
 
Komisja Rewizyjna:
Członek Komisji Rewizyjnej - Sebastian Parzonko
Członek Komisji Rewizyjnej - Magdalena Błażejewska-Makowska
Członek Komisji Rewizyjnej - Alina Klonowska
 
Kontakt: radarodzicowsp2torun@gmail.com

 

Uprzejmie informujemy, iż wysokość dobrowolnej składki na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 r. wynosi 40 zł.
Wpłat można dokonywać indywidualnie w Sekretariacie Szkoły lub u Skarbników klasowych, którzy zbiorczo dokonują wpłaty tytułem danej klasy w Sekretariacie.

Z góry dziękujemy za wszystkie wpłaty.
Z pozdrowieniami,

Rada Rodziców SP2