Kalendarz szkolny

 

Rozkład przerw śródlekcyjnych

Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych 02 września 2019
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2019
Ferie zimowe 27 stycznia - 9 lutego 2020
Wiosenna przerwa świąteczna 09 -14 kwietnia 2020
Zakończenie zajęć edukacyjnych 26 czerwca 2020
Ferie letnie 2
7 czerwca - 31 sierpnia 2020

1 8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3 9:55 - 10:40
4 10:50 - 11:35
5 11:55 - 12:40
6 13:00 - 13:45
7 13:55 - 14:40
8 14:50 - 15:35
9 15:45 - 16:30

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

14 października 2019 - Dzień Edukacji Narodowej
31października 2019
2 i 3 stycznia 2020
21- 23 kwietnia 2020 Egzamin Ósmoklasisty
12 czerwca 2020

 

  
W wyżej wymienionych terminach w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, ale pracuje świetlica szkolna, która organizuje zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów. Zajęcia odbywają się także w oddziale przedszkolnym 10 - godzinnym.