Instrukcja logowania do dziennika elektronicznego

Pierwsze zalogowanie się do systemu uonetplus

  1. Uruchom przeglądarkę stron internetowych i wpisz adres:

 https://uonetplus.vulcan.net.pl/torun

  1. Na wyświetlonej stronie głównej kliknij przycisk ZALOGUJ SIĘ
  2. Kliknij przycisk Przywracanie dostępu
  3. Na stronie przywracanie dostępu dokonaj autoryzacji operacji poprzez przepisanie liter z obrazka.  Następnie wprowadź adres e-mail i kliknij przycisk Wyślij wiadomość
  4. Odbierz wiadomość na swojej poczcie i kliknij odsyłacz do strony, na której możliwe będzie wprowadzenie hasła dostępu
  5. Na stronie Przywracanie hasła użytkownika dokonaj ponownie autoryzacji operacji, wprowadź hasło w polach Nowe hasło i Powtórz nowe hasło i kliknij Ustaw nowe hasło
  6. Uruchom ponownie przeglądarkę wpisz adres Uonetplus i zaloguj się wykorzystując e-mail i wprowadzone przed chwilą hasło.

LUB

 Pobierz instrukcję w formacje pdf tutaj